• Informacje na temat zwrotów:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionym przez klienta towarem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z zamówionym przez klienta towarem należy poinformować EzzyGroom o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie na adres [email protected] maila z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia oraz informacją jakie produkty życzą sobie Państwo zwrócić). W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów należy przesłać zwracany towar na adres:

Sklep Zoologiczny Grażka

Jelitów 9

63-440 Raszków

Uprzejmie informujemy, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez EzzyGroom) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

EzzyGroom może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów.

  • Informacje na temat reklamacji:

EzzyGroom odpowiada względem kupującego jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną, wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Reklamację można złożyć jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia odebrania towaru przez kupującego.

W celu złożenia reklamacji prosimy o odesłanie towaru wraz z opisem przyczyny reklamacji na adres:

Sklep Zoologiczny Grażka

Jelitów 9

63-440 Raszków

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

EzzyGroom informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.